Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
Filia w Różańcu Pierwszym


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017 roku odbyło się w naszej szkole rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Na tę uroczystość przybyła do naszej szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim Pani Jadwiga Patro. Serdecznie powitała przybyłych uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie życząc w nowym roku szkolnym dużo sukcesów w nauce oraz w pracy. Oznajmiła wszystkim, iż Pani Lucyna Brzyska nie będzie już pełniła funkcji kierownika filii, natomiast to stanowisko powierzyła Pani Danucie Brzyskiej. Wszyscy zebrani powitali nową Kierownik filii gromkimi brawami. W dalszej części spotkania zabrała głos Pani Danuta Brzyska jeszcze raz witając wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Prosiła o owocną współpracę w tym roku szkolnym.  Kierownik filii Pani Danuta Brzyska przedstawiła wychowawców klas oraz wszystkich pracowników szkoły. Na zakończenie spotkania dzieci udały się do klas na spotkanie z wychowawcami.