Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
Filia w Różańcu Pierwszym


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Z-ca Kierownika filii Pani Anna Sereda powitała wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Przedstawiła osiągnięcia szkoły i prace, jakie były wykonane w kończącym się roku szkolnym. Następnie uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce związanej z tym dniem. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dzieciom nagród książkowych oraz dyplomów za całoroczny trud. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klas, aby spotkać się z wychowawcami i otrzymać świadectwa.