Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
Filia w Różańcu Pierwszym


Skład Rady Rodziców

 Rada Rodzców Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym:

1. Przewodnicząca - Pani Justryna Ardylewska
2. Zastępca przewodniczacej - Pani Justyna Kordyjak
3. Skarbnik - Pani Jadwiga Mazurek
4. Sekretarz - Pani Urszula Grochowicz